Obvodná poľovnická komora Tvrdošín
Hlavná stránka OPK Tvrdošín
Združenia OPK
Fotogaléria Osveta Kynológia Strelectvo Poľovný lístok Zbrojný preukaz Poľovné kurzy Legislatíva Linky Inzercia

História

 

Vznik OPK Tvrdošín

Obvodná poľovnícka komora v Tvrdošíne vznikla 26.marca 2010 na svojej ustanovujúcej konferencii v priestoroch hotela Košariská. Zúčastnilo sa na nej 15 volených zástupcov (delegátov) jednotlivých poľovníckych združení a nezaradených držiteľov v PZ s územnou pôsobnosťou okresu Tvrdošín.

Prvým predsedom OPK sa stal Miroslav Pavčo. Mimo iných povinností vyplýva pre OPK aj preberanie niektorých kompetencií štátnej správy na useku poľovníctva ako je vydávanie poľovných lístkov, riešenie disciplinárnych priestupkov držiteľov poľovných lístkov, atď.

Za predsedu disciplinárnej komisie bol zvolený Ing. Ivan Maťuga. Za predsedu kontrolného orgánu dozornej  rady bol zvolený Ján Strnádeľ. 

Poľovnická komora

Slovenský poľovnický zväz

Kontakt

© 2016 OPK Tvrdošín
© Aurel Šprlák - webové stránky na mieru - Aurelo.sk