Obvodná poľovnická komora Tvrdošín
Hlavná stránka OPK Tvrdošín
Združenia OPK
Fotogaléria Osveta Kynológia Strelectvo Poľovný lístok Zbrojný preukaz Poľovné kurzy Legislatíva Linky Inzercia

PZ Brezovica

 

Rozloha: 2 025 ha

Vedenie združenia:

Predseda združenia: Tibor Hajdúk

kontakt: 

Tajomník združenia: Ing. Rebeka Matušková

kontakt:

Poľovnícky hospodár: Rastislav Matuška

kontakt: 0905 484 354, rmatuska@orava.sk

Počet členov: 21

Popis: História

Pred rokom 1995 právo poľovníctva v terajšom revíri PZ Brezovica vykonávali členovia PZ Trstená. V 60., 70. a v 80. rokoch minulého storočia boli stavy hlavne jelenej zveri nadpočetné a v zimnom období nebol problém vidieť blízko obydlí stáda v počte 60 a viac kusov. Rovnako v tomto období bývali aj jelenie ruje omnoho intenzívnejšie ako dnes a počas jej vrcholu sa tu vyskytovalo niekoľko medailových jeleňov a desiatky bočných jeleňov,  ktorých „trúbenie“ sa ozývalo celým chotárom. Z tohto obdobia sa zachovalo aj niekoľko desiatok medailových zhodov, ktoré dodnes zdobia príbytky milovníkov prírody.  V minulosti sa tu okrem jelenej, srnčej a diviačej zveri bežne vyskytoval hlucháň, jariabok, ale rovnako aj rys a na vnadiskách sa lovil medveď. Naopak, vlky tu boli skôr výnimkou.

Zmena spoločenského zriadenia, tlak civilizácie, rozvoj turizmu, nárast stavov vlčej populácie a iné faktory zapríčinili, že momentálny stav úžitkovej zveri mierne presahuje NKS no uvedené obdobie hojnosti, početnosti zveri je zrejme už nenávratne preč. V PZ Brezovica sa aj napriek tomu za posledné obdobie ulovilo niekoľko medailových jeleňov, srncov a diviakov, kde najsilnejšia trofej  jeleňa je úhyn s bodovou hodnotou: 216,90b.

Medzi prvých poľovníkov v Brezovici patrili: Kubášek Martin, Kubášek Milan, Klepkoň Martin st., Dlugoš Jozef, Hajdúk Ľudovít a následne aj ďalší z ktorých väčšia časť právo poľovníctva vykonávala práve v uvedenom PZ Trstená.

 

Súčasnosť

Poľovnícke združenie v Brezovici vzniklo v roku 1995. Zakladajúci členovia PZ Brezovica v roku 1995 boli: Koválik Jozef - predseda, Klepkoň Martin, st. - tajomník, Matuška Rastislav – poľovnícky hospodár, Dlugoš Jozef – podpredseda, Papajčík Ľubomír – predseda dozornej rady,  Hajdúk Pavol – finančný hospodár a Klepkoň Martin, ml.

Právo poľovníctva sa tu vykonáva na rozlohe 2 025 ha. Nadmorská výška brezovického chotára sa pohybuje v rozmedzí od 650 – 1314m n.v. a práve najvyšší bod tohto nádherného oravského revíru tvorí Skorušina. Žije tu množstvo živočíšnych druhov, kde z poľovníckeho hľadiska sú významné najmä: jelenia zver, srnčia zver, diviačia zver, líška, jazvec, ako aj chránené: medveď, vlk, rys, hlucháň, hoľniak a iné. Žije tu aj množstvo chránených vtákov a inej drobnej zveri.

Aktuálne okrem hore-uvedených funkcionárov výbor PZ Brezovica tvoria: podpredseda PZ:  Lužbeťák Milan,st., finančný hospodár: Klepkoň Martin ml. a predseda dozornej rady: Hajdúk Tibor. Do reálneho života PZ Brezovica je možné nahliadnuť aj cez webovú stránku: http://www.pzbrezovica.estranky.sk/

Ten, kto niekedy navštívil tento poľovný revír určite naň nezabudne, pretože krása tejto prírody ho bude opakovane nabádať na návrat späť. Túto myšlienku potvrdilo nielen nespočetné množstvo poľovníkov, ktorí sa ocitli v našej prírode, ale otvorené srdce zostáva aj domácim obyvateľom a predovšetkým  nám, tj. poľovníkom.

Poľovnická komora

Slovenský poľovnický zväz

Kontakt

© 2016 OPK Tvrdošín
© Aurel Šprlák - webové stránky na mieru - Aurelo.sk