Obvodná poľovnická komora Tvrdošín
Hlavná stránka OPK Tvrdošín
Združenia OPK
Fotogaléria Osveta Kynológia Strelectvo Poľovný lístok Zbrojný preukaz Poľovné kurzy Legislatíva Linky Inzercia

PZ Urbár Trstená

 

Rozloha: 4 362 ha

Vedenie združenia:

Predseda združenia: Ing. Daniel Smitka

kontakt: 0903 181 349

Tajomník združenia: Ing. Albert Prokša

kontakt: 0905 799 586, proksa@zoznam.sk

Poľovnícky hospodár: Milan Gembala

kontakt: 0908 903 648, milan.gembala@gmail.com

Počet členov: 40

Popis:  Z histórie

Do roku 1948 neboli poľovníci v našom meste organizovaní v žiadnom poľovníckom spolku. Poľovalo sa len na základe vlastníckych práv a nájomných zmlúv jednotlivcom. Po roku 1948 vznikali prvé poľovnícke spoločnosti, ktoré si volili predsedníctvo a kvalifikovaného poľovného hospodára.

V roku 1962 bolo založené poľovnícke združenie pre poľovný revír o výmere 5 249 ha (vlastníci pozemkov boli – štátne lesy, JRD Trstená, štátne majetky Ústie a iní vlastníci) a bol zaradený do IV. akostnej triedy s chovom srnčej zveri.

Prví funkcionári združenia boli: predseda: Jozef Gembala, tajomník: Alojz Olejník,  poľovný hospodár: Leonard Baruta, revíznu komisiu tvorili: Alexander Mičík a Milan Bologa.

Vo funkcii predsedu združenia sa postupne vystriedali: 1962-1971 Jozef Gembala, 1971-1978 Michal Boroš, 1978-1985 Stanislav Babinský, 1985-1993 Štefan Hunčaga, 1993-2000 Martin Mačor, 2000-súčastnosť Ing. Daniel Smitka.

Súčasnosť

Súčasné PZ Urbár Trstená vzniklo v roku 1995, členovia  PZ vykonávajú právo poľovníctva  na rozlohe 4 362 ha.  Členskú základňu združenia tvorí 40 členov a 2 čakatelia. 
Činnosť združenia riadi 7-členný výbor pod vedením predsedu Ing. Daniela Smitku, poľovného hospodára Milana Gembalu,  tajomníka združenia Ing. Alberta Prokšu, finančného hospodára Ing. Oldřicha Suchánka, streleckého referenta Karola Dzureka, kynologického referenta Františka Valka a kultúrneho referenta PaedDr. Viktora Stasa.  Dozornú  radu združenia tvorí: predseda PhDr.Vladimír Skoruša, členovia: MUDr. Patrik Gallo a MVDr. Peter Smitka.

Revír je zaradený do jelenej poľovnej oblasti. V revíri žije poľovná zver srstnatá: jelenia, diviačia, srnčia, zajačia, líška, jazvec, psík medvedikovitý. Pravidelne sa tu vyskytuje medveď hnedý a vlk dravý. Z pernatej zveri sa tu okrem drobných spevavcov, viacerých druhov dravcov a sov, bežných pre túto oblasť, vyskytuje v letných mesiacoch aj pomerne vzácny bocian čierny.

Poľovnická komora

Slovenský poľovnický zväz

Kontakt

© 2016 OPK Tvrdošín
© Aurel Šprlák - webové stránky na mieru - Aurelo.sk